News

Info - Wederopbouw reserve-bis

Info - Wederopbouw reserve-bis

06-09-2021

Als uw vennootschap geen solvabiliteitsproblemen had voor 18/03/2020 (te weten dat het nettoactief hoger was dan 50% van het onbeschikbare eigen vermogen) maar het boekjaar 2020 werd afgesloten met een verlies, dan zal zij de belasting op de winst van de boekjaren 2021, 2022 en 2 (...)Lees meer

Flash - Kosten van een bijkomende opleiding

Flash - Kosten van een bijkomende opleiding

06-09-2021

Als u zich wenst in te schrijven voor een bijkomende opleiding en de kosten van deze opleiding wenst af te trekken als beroepskost in uw onderneming, dan zal het voor de fiscale administratie vereist zijn dat de opleiding een direct verband heeft met uw activiteit.  De basisr (...)Lees meer

Info - Afbetalingen voor fiscale schulden

Info - Afbetalingen voor fiscale schulden

06-09-2021

Sinds begin september 2021 kunt u via myminfin een vereenvoudigde aanvraag indienen voor een afbetalingsplan voor uw persoonlijke fiscale schulden of die van uw vennootschap.  In het kader van de corona crisis kunt u een flexibel afbetalingsplan aanvragen bij de FOD Financië (...)Lees meer

Info - Corona premie voor werknemers

Info - Corona premie voor werknemers

08-08-2021

Sinds 1 augustus 2021 kunt u aan uw werknemers een corona premie toekennen van maximaal € 500 met fiscale en sociale voordelen.  De premie kan enkel worden toegekend door bedrijven die "goede resultaten" hebben behaald. Een sociaal overleg zal moeten uitmaken wat moet begr (...)Lees meer

Info - Stijging van de grondstoffenprijzen

Info - Stijging van de grondstoffenprijzen

08-08-2021

Als u binnenkort verbouwingswerken zal laten uitvoeren op basis van een ondertekende offerte en de aannemer u informeert dat hij de stijging van de grondstoffenprijzen zal moeten doorrekenen, dan beschikt u over volgende mogelijkheden:  u begrijpt zijn situatie en aanvaard (...)Lees meer

Flash - Giften aan de slachtoffers van de watersnood

Flash - Giften aan de slachtoffers van de watersnood

08-08-2021

Flash - Giften aan de slachtoffers van de watersnood Als u een gift in geld wenst te doen aan een goedgekeurde instelling in het kader van de recente rampen, dan kan u genieten van een belastingvermindering van 45% op voorwaarde dat de waarde van de gift groter is dan €40. (...)Lees meer