News

Info - Belasting van meerwaarden op aandelen

Info - Belasting van meerwaarden op aandelen

08-12-2021

Hoewel de regering 460 miljoen aan opbrengsten voorziet uit de jaarlijkse taks op effectenrekeningen met een waarde van meer dan één miljoen euro, wordt ook een belasting van de meerwaarden op aandelen voorzien door de expertengroep. Het doel hiervan zou zijn om een uniform reg (...)Lees meer

Info - Belasting van meerwaarden op onroerende goederen

Info - Belasting van meerwaarden op onroerende goederen

08-12-2021

Het volgende luik van de fiscale hervorming draait rond een aanpassing - in het nadeel van de belastingplichtigen - van de belasting van meerwaarden op onroerende goederen.  Momenteel bestaat er een meerwaardebelasting van 16,5% bij de verkoop van een onroerend goed binnen de (...)Lees meer

Info - Belasting van de werkelijk ontvangen huurgelde

Info - Belasting van de werkelijk ontvangen huurgelde

08-12-2021

Het ontwerp van fiscale hervorming opgesteld met de steun van de minister van financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) omvat onder andere het moeilijke dossier van de eventuele belasting van de werkelijk ontvangen huurgelden.  De expertengroep stelt een belasting voor van 30% v (...)Lees meer

Info - Overdracht met behoud van controle

Info - Overdracht met behoud van controle

08-11-2021

Als u de aandelen van uw operationele vennootschap schenkt aan uw kinderen met voorbehoud van vruchtgebruik, kunt u de controle behouden en kunt u blijven genieten van de inkomsten. Echter als er zich een koper aandient voor de operationele vennootschap, zult u het akkoord van uw (...)Lees meer

Flash - Overdracht van handelsfonds

Flash - Overdracht van handelsfonds

08-11-2021

Als u beslist om uw handelsfonds over te dragen aan een derde, is het van belang om aandacht te besteden aan de clausules in lopende contracten met publieke en/of private leveranciers.  In principe kunnen de rechten, die voortkomen uit deze contracten worden overgedragen zond (...)Lees meer

Info - Autofiscaliteit

Info - Autofiscaliteit

08-11-2021

De hervorming van de autofiscaliteit in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting is op 10 november goedgekeurd door het parlement.  De hervorming heeft betrekking op de aftrekbaarheid van kosten voor bedrijfswagens die rijden op diesel of benzine en die worden verwor (...)Lees meer