News

Info - Bestuurdersmandaat

Info - Bestuurdersmandaat

14-11-2022

Bedrijven en verenigingen worden bestuurd door bestuurders. Het contract tussen de bestuurders en de vennootschap/vereniging is een mandaat. Het Burgerlijk Wetboek definieert een mandaat als "een handeling waarbij een persoon een ander de bevoegdheid geeft iets voor en name (...)Lees meer

Flash - Vennotschapsbijdrage 2022

Flash - Vennotschapsbijdrage 2022

14-11-2022

De vennootschapsbijdrage is een vorm van jaarlijkse belasting die uw onderneming aan het sociaal verzekeringsfonds moet betalen. Elk jaar moet deze bijdrage - 347,50 euro voor kleine ondernemingen en 868 euro voor andere ondernemingen - vóór 30 juni worden betaald. Voor 202 (...)Lees meer

Info - Vennootschap in oprichting

Info - Vennootschap in oprichting

14-11-2022

In naam en voor rekening van een vennootschap in oprichting kan een groot aantal stappen worden ondernomen. Deze verbintenissen worden geacht door de vennootschap zelf te zijn aangegaan indien zij is opgericht binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis en indien zij de (...)Lees meer

Info – Indexatie van contracten

Info – Indexatie van contracten

11-10-2022

Als een van uw vaste dienstverleners u meedeelt dat hij binnenkort het in uw contract in rekening gebrachte bedrag zal indexeren aan een nieuwe index met behulp van een indexeringsclausule die dit lijkt toe te staan, moet u er rekening mee houden dat een dergelijke clausule niet (...)Lees meer

Flash – Controlearts

Flash – Controlearts

11-10-2022

De wet op de arbeidsovereenkomsten biedt de werkgever de mogelijkheid om in het arbeidsreglement te bepalen dat werknemers die ziek worden EN in staat zijn het huis te verlaten, zich systematisch en spontaan moeten melden bij de controlearts van het bedrijf. Op 23/05/2022 heeft h (...)Lees meer

Info – Indexering van de huur

Info – Indexering van de huur

11-10-2022

In de 3 gewesten van het land is de indexering van de huur gedurende 12 maanden beperkt of zelfs verboden volgens het EPC-label (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) of het EPC-label. Voor alle woningen die geen geregistreerd huurcontract of energielabel hebben, is nu geen indexeri (...)Lees meer