News

Flash - Brandverzekering

Flash - Brandverzekering

12-09-2022

Door de stijging van de prijs van bouwmaterialen en de lonen van bouwvakkers zal de premie voor uw brandverzekering vanaf 2023 waarschijnlijk stijgen. In november van dit jaar zal de ABEX-index (Association Belge des Experts), die de ontwikkeling van de bouwprijzen weergeeft, do (...)Lees meer

Info - Nieuwe bedrijfswagen

Info - Nieuwe bedrijfswagen

12-09-2022

Als u besluit een nieuwe bedrijfswagen met verbrandingsmotor te kopen - als investering, via leasing of huur - kan de levering ervan enkele maanden vertraging oplopen door het wereldwijde tekort aan chips. Vanaf 1 juli 2023 gelden voor al deze nieuwe bedrijfswagens nieuwe regels (...)Lees meer

Flash - UBO-register

Flash - UBO-register

12-09-2022

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) is een door de belastingdienst toegankelijke databank met de gegevens van de uiteindelijke begunstigden van alle Belgische rechtspersonen. Voor een vennootschap zijn de uiteindelijke begunstigden o.m. de natuurlijke personen die dire (...)Lees meer

Info - Hervorming van de pensioenen

Info - Hervorming van de pensioenen

10-08-2022

Eind juli heeft de federale regering, die onder druk staat, (eindelijk) een akkoord bereikt over de pensioenhervorming, die tot doel heeft werken lonend te maken en die op 1 januari 2024 in werking zal treden. De toegang tot een minimumpensioen (1.630 euro netto vanaf 2024) word (...)Lees meer

Info - Kosten voor het opladen van een elektrisch voertuig

Info - Kosten voor het opladen van een elektrisch voertuig

10-08-2022

Aangezien de werknemer een eenvoudige CO2-bijdrage verschuldigd is voor de voordelen die verband houden met het gebruik van een elektrische bedrijfswagen, worden de volgende voordelen niet tot zijn loon gerekend: de door de werkgever betaalde kosten voor de installatie van (...)Lees meer

Flash - Jaarlijkse vakantie

Flash - Jaarlijkse vakantie

10-08-2022

Als een van uw werknemers een groot deel van zijn jaarlijkse vakantie in halve dagen wil opnemen, is er, los van het ouderschapsverlof, een wettelijke beperking tot maximaal 3 dagen (d.w.z. 6 halve dagen) in de 4e week van de vakantie. U kunt altijd weigeren halve dagen op te ne (...)Lees meer