Info - Stijging van de grondstoffenprijzen

Info - Stijging van de grondstoffenprijzen

Als u binnenkort verbouwingswerken zal laten uitvoeren op basis van een ondertekende offerte en de aannemer u informeert dat hij de stijging van de grondstoffenprijzen zal moeten doorrekenen, dan beschikt u over volgende mogelijkheden: 

  • u begrijpt zijn situatie en aanvaardt de verhoging; 
  • u moet de stijging aanvaarden want de offerte werd gevolgd door een contract waarvan de algemene voorwaarden voorzien in de mogelijkheid om de prijs te herzien; 
  • u aanvaardt de prijsstijging niet want een offerte, die een forfaitaire prijs vermeldt is bindend en de stijging van de prijzen is geen overmacht; 
  • u aanvaardt de stijging niet want noch de offerte, noch het contract voorziet in een mogelijkheid om de prijs te herzien;
  • u aanvaardt de prijsstijging enkel voor werken in regie en niet voor forfaitaire werken.

2021-08-08 – K. VDN