Flash - Giften aan de slachtoffers van de watersnood

Flash - Giften aan de slachtoffers van de watersnood

Flash - Giften aan de slachtoffers van de watersnood

Als u een gift in geld wenst te doen aan een goedgekeurde instelling in het kader van de recente rampen, dan kan u genieten van een belastingvermindering van 45% op voorwaarde dat de waarde van de gift groter is dan €40.  

De overheid moet nog beslissen of het percentage van 45% kan stijgen tot 60%, zoals in 2020 het geval was voor giften in het kader van Covid-19. 

Voor uw onderneming is een dergelijke gift vanaf €40 aftrekbaar als beroepskost. 

Opdat u zou kunnen genieten van het fiscaal voordeel, moet de instelling goedgekeurd zijn zoals de volgende: 

  • Het Belgische Rode Kruis; 
  • Het OCMW;
  • Regionale rampenfondsen; 
  • Instellingen die goedgekeurd zijn om personen in nood te helpen; 
  • Goedgekeurde instellingen die een oproep hebben gedaan voor fondsen om slachtoffers te helpen. 

2021-08-08 – K. VDN