Info - Wederopbouw reserve-bis

Info - Wederopbouw reserve-bis

Als uw vennootschap geen solvabiliteitsproblemen had voor 18/03/2020 (te weten dat het nettoactief hoger was dan 50% van het onbeschikbare eigen vermogen) maar het boekjaar 2020 werd afgesloten met een verlies, dan zal zij de belasting op de winst van de boekjaren 2021, 2022 en 2023 kunnen uitstellen (ten laatste tot aan haar liquidatie). 

De wederopbouw reserve laat dus toe om de winst van deze drie boekjaren vrij te stellen tot het bedrag van het verlies geleden in 2020. 

Als uw vennootschap boekjaar 2020 heeft afgesloten met een verlies van € 50.000 en zij een winst realiseert van € 20.000 in 2021 en van € 30.000 in 2022, dan zal deze winst vrijgesteld zijn van belasting, zolang ze op een aparte passiefrekening wordt geboekt. 

Als u later overgaat tot een vermindering van het eigen vermogen door een kapitaalvermindering, een inkoop van eigen aandelen of een dividenduitkering, zal een deel of het geheel van de reserve worden belast. 

2021-09-06 – K. VDN