Privacy Policy

Onze fiduciaires hebben afzonderlijke verplichtingen zowel als onderaannemer en als verantwoordelijke voor de behandeling van persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwd voor zowel het gebruik van onze diensten als voor de beveiliging van de gegevens die gehuisvest zijn in onze IT-infrastructuur als deze van onze eigen onderaannemers.

De KVDN en KMDS-teams verbinden zich tot: 

  • het verzamelen van de strikt noodzakelijke informatie teneinde de gevraagde diensten te garanderen
  • uitsluitend uw persoonlijke gegevens te delen met derden in het kader van het uitvoeren van wettelijke verplichtingen
  • het beschermen en het verwerken van uw persoonlijke gegevens met hogere veiligheidsgraad dan gevraagd door de GDPR
  • uitsluitend uw persoonlijke gegevens te gebruiken in het kader van boekhoudkundige, fiscale, juridische en sociale opdrachten die u ons heeft toevertrouwd
  • het detecteren en bestrijden van elke vorm van fraude in geval van machtsmisbruik van uw identiteit met onjuiste informatie

De rol van Data Protection Officer (DPO) bij KVDN en KMDS wordt vervuld door Patrick De Putter, managing & ethics partner, die de conformiteit van de activiteiten van de fiduciaires in hoofde van gegevensverwerking garandeert.
Hij beschikt over de nodige middelen om zijn rol te vervullen zonder belangenconflicten m.b.t. de verplichtingen en de praktijken die KVDN en KMDS moet toepassen wat de bescherming van persoonsgegevens betreft.
Hij is bereikbaar via volgend mailadres: pdp@kreston.be

We verwerken en bewaren de persoonlijke gegevens enkel voor de tijd die nodig is om het doel van onze opdracht te bereiken of binnen de wettelijke bewaringstermijnen betreffende het bewaren van documenten.

In geval van stopzetting van de opdracht, worden alle gegevens in ons bezit overgedragen naar zowel de klant als diegene die het dossier overneemt en deze worden niet langer gebruikt voor eender welke verwerking bij KVDN of KMDS.
Om veiligheidsredenen, worden ze nog steeds voor een periode van 12 maanden gearchiveerd voordat ze worden vernietigd.
Deze periode kan worden verkort, op eenvoudig verzoek aan de DPO.