Payroll

U wilt nieuwe medewerkers rekruteren en tegelijkertijd garanderen dat hun rechten en plichten gerespecteerd worden.

U bent leider of aandeelhouder van één of meer entiteiten en u wilt de berekening van uw loon optimaliseren naargelang van uw persoonlijke behoeften. Onze beheerders kunnen uw nieuwe contracten opstellen rekening houdend met de geldende sociale wetgeving en het paritaire comité van uw onderneming.

Zij treden op als tussenpersoon naar uw Sociaal Secretariaat toe voor de maandelijkse opmaak van de loonfiches en garanderen de coherentie van de sociale en fiscale gegevens.

Op uw vraag kunnen onze Partners u ander advies inzake personeelsbeheer aanbieden.